Schultzlaw ApS (CVR. nr. 33766904) og Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger (CVR. nr. 34236100) er pr. 15. november 2016 gået sammen i et kontorfællesskab på adressen Nordre Jernbanevej 44, 1. sal i Hillerød.

De to advokatfirmaer vedbliver med at bestå som selvstændige enheder, og vores eksisterende klienter bevarer tilknytningen til samme advokatfirma og samme kontaktadvokat som hidtil.

Ved således at samle vores kompetencer under ét tag kan vi tilbyde en fælles indgang til kompetent rådgivning inden for et meget bredt felt af juridiske områder.

For såvel nuværende som kommende klienter vil vi til stadighed opretholde vores høje serviceniveau og levere personlig, engageret og værdiskabende rådgivning.

I kraft af det etablerede samarbejde vil alle klienter endvidere nyde godt af fællesskabets samlede kompetencer, idet vi kan favne bredere uden at gå på kompromis med kvaliteten.

- o 0 o -På adressen finder man tillige Advokat Per Schultz. Hillerød ApS (CVR. nr. 16265675), Advokatfirmaet Furesøgruppen v/ Asger Nymann (CVR.nr. 15949392) og Kasper Ingemann Larsen Advokatanpartsselskab (CVR.nr. 36079975), men disse indgår ikke som en del af kontorfællesskabet.

Home

kristian

Kristian Qvist Krüger
Advokat (H)

kqk@sk-advokater.dk
D: +45 48 22 24 56
M: +45 21 36 11 16
advo-kqk.dk
Strafferet
Erhvervsrådgivning, herunder selskabsret
Rådgivning om køb og salg af fast ejendom
Entrepriseret
Retssagsbehandling
Ansættelsesret
Kontrakt- og ansættelsesret
Erstatningsret
Lejeret

Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger
CVR 34236100
6813-1059252 (Sydbank)
HDI Danmark

per

Per Schultz
Advokat (H)

ps@sk-advokater.dk
D: +45 48 22 24 50
schultzadvokater.dk
Privatret
Retssagsbehandling
Rådgivning om køb og salg af fast ejendom, herunder i Spanien
Dødsbobehandling
Advokat Per Schultz. Hillerød ApS
CVR 16265675
6300-2052131(Handelsbanken)
HDI Danmark
michael

Michael Transø Schultz
Advokat (H) LL.M., HD (fr)

mts@sk-advokater.dk
D: +45 48 22 24 55
schultzadvokater.dk
Erhvervsrådgivning, herunder selskabsret
Retssagsbehandling
Rådgivning om køb og salg af fast ejendom
Lejeret
Konkursret
Kontrakt- og ansættelsesret
Erstatningsret
Immaterialret

Schultzlaw ApS
CVR 33766904
8117-4218129 (Nykredit Bank)
HDI Danmark

 

Pligtmæssige oplysninger:

Advokaterne hos SK-Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos SK-Advokater er omfattet af de respektive firmaers ansvarsforsikring og garantiordninger. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af den enkelte advokat, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

SK-Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos SK-Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af SK-Advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk